Πολλά από τα αντιφλεγμονώδη παυσίπονα που χρησιμοποιούνται καθημερινά και χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή ενδέχεται να αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακού ή εγκεφαλικού επεισοδίου, ιδιαίτερα στους καρδιοπαθείς. ...
Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε μεγάλη μελέτη η οποία διερεύνησε την επίδραση ορισμένων διαδεδομένων Μη Στεροειδών Αντιφλεγμονωδών Φαρμάκων (ΜΣΑΦ) στο καρδιαγγειακό σύστημα.
Εξ αιτίας του εύρους των δεδομένων στα οποία βασίστηκαν, οι επιστήμονες, όπως τόνισαν, μπόρεσαν για πρώτη φορά να συγκρίνουν ξεχωριστά και σε διαφορετικές δόσεις την επίδραση καθεμιάς από αυτές στο καρδιαγγειακό σύστημα.
Από τις πιο «ένοχες» κρίθηκε η δικλοφενάκη, η οποία κατά μέσο όρο συνδέθηκε με αύξηση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακού επεισοδίου στους καρδιοπαθείς κατά 40%. Η συγκεκριμένη ουσία εμφανίστηκε να αυξάνει τον κίνδυνο ακόμη και σε χαμηλές δόσεις _ κατά 22% _ ενώ σε πολύ μεγάλες δόσεις το ποσοστό έφθανε ως και το 98%.