Εγκύκλιο προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης για την αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών εξαιτίας των καταλήψεων, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.
Με αυτή, οι διευθυντές καλούνται να εφαρμόσουν την υπ’ αριθμόν 22143/Γ2/21-02-2008 Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι τρόποι αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών.
Όπως υπογραμμίζεται, οι διδακτικές ώρες που δεν πραγματοποιούνται λόγω καταλήψεων, θα αναπληρώνονται οπωσδήποτε σύμφωνα με την εν λογω ΥΑ, γι αυτό ζητείται όπως προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου κάθε σχολική μονάδα να προβεί σε πρόταση για τον προγραμματισμό της αναπλήρωσης των μαθημάτων που δεν πραγματοποιούνται.