Όποιος χαλάει να πληρώνει…

Αποφασισμένος να αναγκάσει όσους προκαλούν ζημιές να πληρώνουν την αποκατάσταση είναι ο δήμος Θεσσαλονίκης. Στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο σκοπεύει να περάσει σχετική διάταξη, ώστε όποιος καταστρέφει δημοτική περιουσία, όπως κάποιο κράσπεδο, ή πλάκες πεζοδρομίου, θα πρέπει να αποκαθιστά τη ζημιά για να μην…>>>

πληρώσει πρόστιμο.

Ως τώρα η πρακτική που ακολουθούνταν ήταν η εξής: Τη ζημιά αποκαθιστούσε ο δήμος και, στη συνέχεια, έστελνε ένα παράβολο 300 ευρώ σε όποιον την είχε προκαλέσει, για να το πληρώσει. Σύμφωνα με τη νυν δημοτική αρχή, πρώτον ο δήμος ήταν αναγκασμένος να βρίσκει την απαιτούμενη δαπάνη και, δεύτερον, να αποκαταστήσει τη ζημιά, επειδή σ’ αυτόν που την προκάλεσε θα κόστιζε πολύ περισσότερο να την αποκαταστήσει ο ίδιος, από το ποσόν των 300 ευρώ που θα έδινε στο δήμο.

Τώρα, ο δήμος Θεσσαλονίκης, σκοπεύει να εφαρμόσει τιμές αγοράς. Έτσι, για τις 20 εντοπισμένες βλάβες που έχουν προκαλέσει οργανισμοί… κοινής ωφέλειας, το κόστος θα είναι 10.000 ευρώ!

Η διάταξη αναμένεται να περάσει από το επόμενο δημοτικό συμβούλιο. Προηγουμένως θα ενημερωθούν σχετικά οι διοικήσεις των οργανισμών.

Σχόλια