ΔΕΗ: Το θερινό ωράριο για το νυκτερινό ρεύμα


Το θερινό ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα τίθεται σε εφαρμογή από την Κυριακή 1η Μαΐου. Από 1η Μαΐου-31 Οκτωβρίου, ισχύει από τις 23:00 το βράδυ ως τις 07:00 το πρωί, ενώ το χειμώνα χορηγούνται δύο ώρες μειωμένου τιμολογίου και το μεσημέρι 15.30-17.30.


Για επιπλέον πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να ζητήσουν τα σχετικά πληροφοριακά έντυπα από τα γραφεία ΔΕΗ της περιοχής τους ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΔΕΗ, www.dei.com.gr/Σπίτι/Οικιακά Τιμολόγια/ Οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) - Γ1Ν.

Σχόλια