Πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ επέβαλε στη ΔΕΗ ο νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής για την ανόρυξη και λειτουργία 80 υδρογεωτρήσεων, εντός των ορίων των λιγνιτωρυχείων στο νομό Κοζάνης, χωρίς τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και άδειες χρήσης νερού. «Δεν είναι η πρώτη φορά που επιβάλλουμε, ως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, πρόστιμο στη ΔΕΗ. Το σημερινό είναι το Διαβάστε περισσότερα