Χωρίς τρένο η Δράμα

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ενημερώνει ότι από 23.08.2010 έως και 27.08.2010 καθώς επίσης και από 30.08.2010 έως και 03.09.2010 θα εκτελούνται εργασίες ανακαίνισης στην περιοχή του Σ.Σ. Δήμητρος της γραμμής Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης, με συνέπεια να επέρχονται στα δρομολόγια 613 και ICity 70 οι παρακάτω μεταβολές:
Τα δρομολόγια 613 και ICity 70 στο τμήμα Στρυμόνας – Δράμα θα εκτελούνται με λεωφορεία. Τα λεωφορεία που θα μεταβιβάζουν τους επιβάτες του δρομολογίου 613 δεν θα εξυπηρετούν τους Σ.Σ. Φωτολίβους, Γαζώρου και Σκοτούσας.

Σχόλια