Η γλώσσα των ΜΜΕ στα σχολεία!

Εμπλουτίζεται η Πύλη για την ελληνική γλώσσα του ΚΕΓ, όπου άφθονο ψηφιακό υλικό – αυτό που υπάρχει και το νέο που θα παραχθεί συμπληρωματικά – θα κυκλοφορεί ελεύθερα στα ανά την υφήλιο διασυνδεμένα αλλεπάλληλα δίκτυα Δασκάλων και Kαθηγητών, Μαθητών, Σχολείων και «Εδρών», αλλά και Ελληνικών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων. αυτό αποφασίστηκε στη «Διεθνς Συνάντηση Εργασίας για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Αγωγή», που έγινε στη Θεσσαλονίκη, από 28 έως 30 Ιουνίου 2010, με συμμετοχή 65 Ελλήνων και ξένων ελληνιστών.
Κοινή είναι και η πρόταση να εκπονηθούν (α) ένα ενιαίο Πλαίσιο Αρχών Διδακτικής για την ελληνική ως δεύτερη / ξένη γλώσσα και (β) ένα ενιαίο Πλαίσιο Αρχών και Υλικού για την Επιμόρφωση των Διδασκόντων και, τέλος, να προωθηθεί δυναμικά η Πιστοποίηση Ελληνομάθειας σε όλο τον κόσμο, σε συνεργασία και με το ΣΑΕ.
Αρκετες ώρες από τις εργασίες της Συνάντησης αφιερώθηκαν στην επισκόπηση της γλώσσας των ΜΜΕ και διατυπώθηκαν για πρώτη φορά προτάσεις για τη σχολική αξιοποίηση του παραγόμενου εκεί γλωσσικού (και μάλιστα "πολυτροπικού", όπως χαρακτηρίστηκε) υλικού με καινοτόμο πνεύμα. Έτσι θα συνδεθεί ουσιαστικά ο τεράστιος όγκος των παραγομένων κειμένων και εκπομπών με το νέο είδος κριτικού γραμματισμού, που προωθεί το Νέο Σχολείο.

Σχόλια