Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και του Βαλκανικού Επιχειρηματικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΒΕΚΔΜ), υπέγραψαν την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010 στα γραφεία του ΒΕΚΔΜ, στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Δημήτρης Λακασάς και ο Πρόεδρος του ΒΕΚΔΜ κ. Παναγιώτης Αποστολίδης.
Κύριος στόχος της στρατηγικής συνεργασίας των δύο φορέων είναι ο από κοινού σχεδιασμός και υλοποίηση κοινών δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας.
Στη χθεσινή συνάντηση μεταξύ των Διοικήσεων των δύο φορέων για την υπογραφή του Μνημονίου, στην οποία ο ΣΕΒΕ εκπροσωπήθηκε πλην του Προέδρου κ. Λακασά, από τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο κ. Αναστάσιο Αλεξανδρίδη και τον Γενικό Γραμματέα κ. Γεδεών Βούλη, αποφασίστηκε η στενή συνεργασία μεταξύ του ΣΕΒΕ και του ΒΕΚΔΜ για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της περιοχής και την προώθηση των προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας στο εξωτερικό, μέσα από μια στοχευμένη και συλλογική προσπάθεια δημιουργίας αναγνωρίσιμης ανά τον κόσμο «τοπικής ταυτότητας» των προϊόντων-υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας.
Τα δύο μέρη συμφώνησαν ως πρώτες κοινές δράσεις τους τη διαμόρφωση των εξαγωγικών προφίλ των επιχειρήσεων της περιοχής, τη διάγνωση της εξαγωγικής ετοιμότητάς τους και την κατάρτιση/εκπαίδευση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού σε εξειδικευμένα θέματα εξαγωγών.
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ κ. Λακασάς τόνισε ότι για τη Δυτική Μακεδονία είναι επιτακτική ανάγκη και μπορεί να αλλάξει τη θέση της στον εξαγωγικό χάρτη της Ελλάδας, θέτοντας στη διάθεση των φορέων και των επιχειρήσεων της περιοχής τη σωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία 35 χρόνων του ΣΕΒΕ στις δράσεις στήριξης των Ελλήνων εξαγωγέων. Τέλος, οι δύο φορείς συμφώνησαν να γίνουν αμοιβαία μέλη ο ένας στον άλλο, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η θεσμική τους συνεργασία.
Οι γενικοί στόχοι της συνεργασίας των δύο φορέων είναι οι εξής:
1. συνδιοργάνωση δράσεων (επιχειρηματικές αποστολές, εκθέσεις, συνέδρια, ημερίδες, κ.λ.π.), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και ειδικότερα των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας
2. διερεύνηση για ανάπτυξη συνεργασίας με αντίστοιχες επιχειρηματικές ενώσεις από χώρες των Βαλκανίων με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό των προβλημάτων – προοπτικών ώστε να προωθηθούν οι εξαγωγές
3. ανταλλαγή πληροφοριών επιχειρηματικού ενδιαφέροντος που έχουν στη διάθεσή τους οι δύο Φορείς με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των επιχειρήσεων
4. διερεύνηση για την από κοινού υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων και γενικότερα αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων, προς όφελος των επιχειρήσεων
5. εκπαίδευση-κατάρτιση επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας και διεθνοποίησης
Σε ό,τι αφορά στην εξαγωγική δραστηριότητα της Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με σχετική έρευνα του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, η Δυτική Μακεδονία καταλαμβάνει την 7η θέση από τις 13 συνολικά ελληνικές περιφέρειες, ενώ οι εξαγωγές της συνεισφέρουν στο 6,7% του περιφερειακού ΑΕΠ για το 2008. Το εμπορικό ισοζύγιο της περιφέρειας είναι πλεονασματικό, με σημαντική μείωση το 2008 κατά 27,2%. Κυριότερος εξαγωγικός κλάδος της Δυτικής Μακεδονίας είναι η κλωστοϋφαντουργία & ένδυση, με μερίδιο 71,6%, ενώ κυριότεροι εξαγωγικοί προορισμοί είναι η Ρωσία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αποσπώντας μερίδιο 34,1% και 19,4% αντίστοιχα. Πιο δραστήριος εξαγωγικά νομός είναι η Καστοριά, συνεισφέροντας με 77,1% στις συνολικές εξαγωγές της περιφέρειας.