Την όσο το δυνατόν ταχύτερη εισαγωγή του ηλεκτρονικού βιβλίου στο χώρο της Εκπαίδευσης εισηγείται, με ψήφισμά της, η Σύνοδος των Πρυτάνεων των ΑΕΙ, που έγινε, από 25 ως και 27 Ιουνίου 2010, στο Λιτόχωρο Πιερίας. Στο σχετικό τους ψήφισμα, οι πρυτάνεις επισημαίνουν πως τα οφέλη της χρήσης του e-book είναι προφανή, όπως η οικολογική διάσταση, η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης στο κείμενο όποτε απαιτείται, η χρήση τρισδιάστατων εικόνων και κινηματογραφικών επιδείξεων, η διάδραση με το χρήστη, το πολύ μικρότερο κόστος των συγγραμμάτων, και πολλά άλλα.