«Η παροχή νερού άριστης ποιότητας, η επέκταση της ζώνης ευθύνης της εταιρείας από τον Άγιο Αθανάσιο έως την Επανομή κι η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια κι η διαχείριση της λυματολάσπης δεν μπορεί παρά να συμβαδίζουν με τον αγώνα για την αύξηση του προσωπικού», επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Νίκος Παπαδάκης, μιλώντας, σήμερα 30 Ιουνίου 2010, στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Διευκρίνισε ότι η διοίκηση θα επιδιώξει προσλήψεις μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ.
Σε σχέση με την τιμολογιακή πολιτική άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαβούλευσης με κοινωνικούς φορείς, προκειμένου αυτή να τεθεί σε νέες, δικαιότερες βάσεις για το σύνολο των πελατών της εταιρείας.
Η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε. αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,133 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2009. Ενέκρινε επίσης την απόφαση της διοίκησης να ισχύσει το «πάγωμα» των τιμολογίων έως τις 31 Αυγούστου 2010 και αποφάσισε από 1ης Σεπτεμβρίου 2010 να ισχύσουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 11741/29-12-2006.
Η Γενική Συνέλευση της ΕΥΑΘ προχώρησε επίσης, μεταξύ άλλων, στην έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2009 και, παράλληλα, απήλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρήσης, δεδομένου ότι τυχόν ποινικές ευθύνες δεν αίρονται ούτως ή άλλως. Ενέκρινε επίσης τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. κατά τη χρήση του 2009 και όρισε αυτές του 2010 βάσει των περικοπών που προβλέπουν οι ν. 3833/2010 και 3845/2010.