Δυσδιάκριτο το μέλλον της Σχολής Τυφλών

Νέα κρίση στο Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Ήλιος»-Σχολή Τυφλών. Άτομα με προβλήματα όρασης υποστηρίζουν ότι, ο νέος Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Βασίλειος Τουλίκας, προχωρά σε δανειοδότηση της Σχολής ενώ υπάρχει απόφαση για την παράδοση των κλειδιών της σχολής στο αρμόδιο υπουργείο Υγείας Πρόνοιας.
Όπως υποστηρίζουν, ο πρόεδρος της Σχολής "διαμόρφωσε πλειοψηφία περιφρονώντας τους θεσμικούς φορείς της τυφλότητας, αφού προσεταιρίστηκε αποκλειστικά και μόνο τους εργαζόμενους", με αποτέλεσμα να πάρει κατά πλειοψηφία απόφαση για δανειοληψία και να βγει η σχολή από το αδιέξοδο. Προσθέτουν ακόμη ότι πρόκειται για απόφαση "contra legem στο νομικό καθεστώς που διέπει τον φορέα. Σύμφωνα με την πρακτική που προκύπτει από το Π.Δ. 307 του 1989 και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 παρ. 2 αναφέρεται ότι οι αποφάσεις για σύναψη δανείου παίρνονται με την πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του Δ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 το Δ.Σ. είναι εννεαμελές. Κατά συνέπεια απαιτούνται πέντε Μέλη για την εν λόγω απόφαση, την οποία ο Πρόεδρος πήρε με τέσσερις θετικές ψήφους".
Την ίδια μέρα που ελήφθη αυτή η απόφαση στο ίδρυμα, σε σύσκεψη φορέων ατόμων με αναπηρίες, με τη συμμετοχή του Νομάρχη Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη, υπήρξε συμφωνία να παραδοθεί από τη Νομαρχία η αρμοδιότητα της Σχολής Τυφλών σε μια συμβολική παράδοση των κλειδιών του Ιδρύματος στο Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας που έχει την κεντρική ευθύνη.
Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από την αδυναμία της κεντρικής εξουσίας να χρηματοδοτήσει επαρκώς το ίδρυμα -κι αυτό είναι μια ιστορία που κρατά χρόνια...
Οι εκπρόσωποι φορέων εκπροσώπησης των τυφλών τονίζουν ότι επιφυλάσσονται για κάθε νόμιμη ενέργεια, καθώς πιστεύουν ότι, με τη δανειοληψία δε θα ξεπερασθεί το οικονομικό πρόβλημα της σχολής, ενώ, επίσης, το θέμα δε θα πάρει δημοσιότητα.

Σχόλια