Δόθηκαν στοιχεία του νέου φορολογικού στη Βουλή

Κατατέθηκαν στη Βουλή εν όψει της σχετικής ενημέρωσης που θα ακολουθήσει από τον υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου, στοιχεία του φορολογικού νομοσχεδίου. Σε αυτό προβλέπονται: νέα φορολογική κλίμακα, εισαγωγή κινήτρων για τη συλλογή αποδείξεων από την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, προσδιορισμός ελαχίστου εισοδήματος με χρήση τεκμηρίων, κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης καθώς και των φοροαπαλλαγών με εξαίρεση μόνον στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, λογιστικός προσδιορισμός εισοδημάτων καθώς και ενθάρρυνση επαναπατρισμού κεφαλαίων από το εξωτερικό.
Όσον αφορά στη φορολογία ακίνητης περιουσίας γίνονται αναφορές στην αντικατάσταση του ΕΤΑΚ από προοδευτικό φόρο ακίνητης περιουσίας, στο νέο καθεστώς μεταβιβάσεων και δωρεών, στη φορολόγηση των off shore εταιρειών και στη φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας.
Στον τομέα της φορολογίας επιχειρήσεων γίνεται αναφορά μεταξύ άλλων στο διαχωρισμό των φορολογητέων κερδών σε μη διανεμόμενα και διανεμόμενα κέρδη, στη φορολόγηση παροχών σε είδος προς εταιρικά στελέχη, στην επέκταση του ΦΠΑ, στην κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών.
Τέλος, στον τομέα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής μεταξύ άλλων μνημονεύονται οι επαγγελματικοί λογαριασμοί, η συγκρότηση περιουσιολογίου, οι διασταυρώσεις στοιχείων, η ηλεκτρονική διασύνδεση του υπουργείου Οικονομικών, οι έλεγχοι με βάση κριτήρια κινδύνου, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, την εισαγωγή, παντού, ταμειακών μηχανών, στα κίνητρα για την αποκάλυψη διαφθοράς και φοροδιαφυγής, στην κατάσχεση για χρέη προς το δημόσιο κ.α.

Σχόλια