Μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκαν, από το υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τα ονόματα των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διορίζονται σε γυμνάσια και λύκεια. Για να τα διαβάσετε, κάντε κλικ εδώ.

Σχόλια