Νυχτερινό ρεύμα από τη ΔΕΗ

Από την 1η Νοεμβρίου έως και τις 30 Απριλίου θα ισχύ το μειωμένο νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Οι ώρες είναι η εξής: 15:30-17:30 και 02:00-08:00.

Σχόλια