Παρατείνεται, κατά δύο εβδομάδες, το τρέχον εξάμηνο στις σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου οι οποίες είχαν καταθέσει σχετικό αίτημα. Διάφορες σχολές του Α.Π.Θ. είχαν ζητήσει την παράταση, καθώς είχαν χαθεί αρκετές διδακτικές ώρες, λόγω καταλήψεων. Την απόφαση πήρε, το βράδυ της Τετάρτης, 28 Ιανουαρίου 2009, η Σύγκλητος του Αριστοτελείου.