Ένα βαγόνι, που έχει τοποθετήσει ο ΟΣΕ στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και λειτουργεί ως εκδοτήριο εισιτηρίων σιδηροδρόμου, θα γίνει, το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2009, σκηνή αντιπαράθεσης. Το βαγόνι τελεί υπό κατάληψη και, μέσα σε αυτό, οι καταληψίες λειτουργούν ραδιοφωνικό σταθμό. Ο ΟΣΕ, όμως, έχει ζητήσει την απομάκρυνσή του, αφού δε λειτουργεί. Μάλιστα, ο οργανισμός δεν τοποθέτησε προσωπικό. Στην απομάκρυνση συναίνεσε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, με απόφασή της κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης, 29 Ιανουαρίου 2009 και, μάλιστα, προειδοποιεί με "επέμβαση της δημόσιας αρχής", στην περίπτωση που οι καταληψίες δε δεχτούν την απομάκρυνση. Οι καταληψίες, από την πλευρά τους, οργανώνουν συναυλία, για την Πέμπτη, στις 13.00.