Εντός ή εκτός το μετρό;

Σουφλιάς: Το μετρό βρίσκεται εντός των χρονικών ορίων.
Μαγκριώτης: Καθυστερήσεις στο Μετρό
Παπαγεωργόπουλος: Μικροκαθυστερήσεις...

Σε λίγο οι δηλώσεις τους...

Σχόλια