Οι δηλώσεις Σουφλιά για το μετρό της Θεσσαλονίκης

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
  • διαβεβαίωσε ότι οι εργασίες για το Μετρό Θεσσαλονίκης εξελίσσονται εντός χρονοδιαγράμματος
  • υποστήριξε ότι έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα που προέκυψαν από την οικονομική δυσχέρεια, που αντιμετώπισε μια από τις εταιρίες της αναδόχου κοινοπραξίας και πρόσθεσε ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ ήδη μελετά την επέκτασή του προς την Καλαμαριά και τη Σταυρούπολη.
  • πρόσθεσε πως η βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη βρέθηκαν στην πρώτη θέση του προγράμματος δημοσίων έργων 18,5 δισ. ευρώ, που υλοποιεί το ΥΠΕΧΩΔΕ σε όλη τη χώρα. Από τα 18,5 δισ. ευρώ, μάλιστα, τα 7,5 δισ., δηλαδή ποσοστό 40% του εθνικού προγράμματος, κατασκευάζονται στη βόρεια Ελλάδα.

Σχόλια