Ευκαιρία για νέους σχεδιαστές επίπλων

Πανελλήνιο Διαγωνισμό Σχεδίου Επίπλου προκηρύσσει η HELEXPO A.E. σε συνεργασία με την Ελληνική Γραμματεία Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Ε.Γ.Β.Σ.), ενόψει της επικείμενης 2ης Διεθνούς Επαγγελματικής Έκθεσης Επίπλου «FURNIDEC Business» (25-28 Ιανουαρίου 2008).
Ο 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Σχεδίου Επίπλου πραγματοποιείται στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «DESIGN 2008» της 2ης Διεθνούς Επαγγελματικής Έκθεσης Επίπλου «FURNIDEC Business». Τα έργα που θα βραβευθούν θα κατασκευασθούν σε πρωτότυπη μορφή από γνωστούς κατασκευαστές. Τα πρωτότυπα έπιπλα θα εκτεθούν στην Furnidec Business του 2009 και εφόσον ενσωματωθούν στην παραγωγή του κατασκευαστή, ο βραβευμένος σχεδιαστής θα δικαιούται ποσοστό 2% επί της χονδρικής.
Συνολικά θα απονεμηθούν 10 ισότιμα βραβεία, 1000 ευρώ ανά διακεκριμένο διαγωνιζόμενο, (πέντε ανά κατηγορία), τα οποία προσφέρονται από εταιρείες χορηγούς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του επίπλου. Οι βραβευμένες λύσεις (τα σχέδια), καθώς και οι υπόλοιπες συμμετοχές θα εκτεθούν σε ειδικό περίπτερο της «2ης FURNIDEC Business» από 25 έως 28 Ιανουαρίου 2008 και θα δημοσιευτούν σε ευρύ φάσμα μέσων ενημέρωσης.
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο θέματα: «Σύστημα καθιστικού για κατοικία» και «Σύστημα βιβλιοθήκης γραφείου για κατοικία». (Με τον όρο σύστημα δηλώνεται ότι δεν σχεδιάζεται μεμονωμένο αντικείμενο που λειτουργεί αυτόνομα, αλλά σειρά στοιχείων που συνεργάζονται και οδηγούν σε ευέλικτες λύσεις και εναλλακτικά προσαρμοσμένες πολυλειτουργικές συνθέσεις, καθώς η ανάγκη πολυχρηστικής και ευέλικτης επίπλωσης αυξάνεται όσο οι ανάγκες του σπιτιού διαφοροποιούνται ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας και την κοινωνική-επαγγελματική εξέλιξη του νοικοκυριού).
«Στόχος μας - τονίζει σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELEXPO A.E., κ. Θέμης Καρτσιώτης - είναι η ενίσχυση της σχέσης σχεδιασμού και παραγωγής. Πρόθεση είναι τα βραβεία να φτάσουν στο επίπεδο του πρωτοτύπου και αν κριθεί εφικτό να βγουν στην παραγωγή. Επιθυμούμε, χωρίς να περιορίζεται η φαντασία που εμπεριέχεται σε κάθε καινοτόμα μορφολογική πρόταση, να βραβεύσουμε προτάσεις υλοποιήσιμες από εκσυγχρονισμένες ελληνικές εταιρίες επίπλου».
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να στείλουν τις προτάσεις τους στο Τμήμα Σχεδιασμού & Οργάνωσης Συνεδρίων & Εκδηλώσεων έως τις 15 Δεκεμβρίου 2007 (στην Διεύθυνση HELEXPO AE, Εγνατίας 154, 54636 Θεσσαλονίκη). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν άτομα ή ομάδες που εκπροσωπούνται από επαγγελματία που διαθέτει Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών ή άλλο λογιστικό παραστατικό και είναι απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ, ιδιωτικής σχολής βιομηχανικού σχεδιασμού ή σχολής εφαρμοσμένων τεχνών.

Σχόλια