ΚΚΕ: Μέτρα τώρα, για την Κορώνεια

Ημερίδα για τη λίμνη Κορώνεια οργάνωσε και πραγματοποίησε το ΚΚΕ, στη Θεσσαλονίκη. Οι ομιλητές υπογράμμισαν ότι "χάθηκε πολύτιμος καιρός και δεν σώζουν κανέναν τα κροκοδείλια δάκρυα". Η ημερίδα είχε θέμα "Οι θέσεις του ΚΚΕ για τη λίμνη Κορώνεια και τους υδάτινους πόρους".
Είναι πρόκληση και ειρωνεία να χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για την Κορώνεια οι βουλευτές και τα στελέχη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ο Νομάρχης κύριος Ψωμιάδης και ο πρώην έπαρχος Λαγκάδα αφού όλοι αυτοί είναι συνυπεύθυνοι και συνένοχοι στην καταστροφή. Είναι αυτοί και οι κυβερνήσεις τους που ανέχτηκαν και ανέχονται την ανεξέλεγκτη υπεράντληση νερού από τις υδροβόρες βιομηχανίες και τη ρύπανση της λίμνης από τις ίδιες βιομηχανίες και τις αποχετεύσεις που εκβάλουν στη λίμνη", υπογράμμισε στην ομιλία του ο βουλευτής του ΚΚΕ, Γιάννης Ζιώγας.
Ο κ. Ζιώγας αναφέρθηκε στα -συνολικά- 14 σχέδια τα οποία εκπονήθηκαν για τη διάσωση της λίμνης. "Όσα master plan και προγράμματα και αν εκπονήθηκαν, όσα κεφάλαια και αν έγιναν καπνός, η ουσία είναι ότι η Κορώνεια οδηγείται στην καταστροφή, ότι δυστυχώς αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα, η κατάσταση πολύ σύντομα θα γίνει μη αναστρέψιμη. Όταν για δεκαετίες δεν γίνεται καθαρισμός μερικών στρεμμάτων εδάφους στο παλιό εργοστάσιο της ΔΙΑΝΑ, με ποια μέτρα θα λυθεί το πρόβλημα της μόλυνση του πυθμένα της λίμνης από το οργανικό φορτίο και τα βαρέα μέταλλα", υποστήριξε.
Για τη θέση των Οικολόγων και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπεύθυνοι είναι και οι αγρότες, για την υπεράντληση υδάτων, ο κ. Ζιώγας είπε:
"Ο ισχυρισμός αυτός πέρα από το γεγονός ότι αθωώνει τις κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ για την αγροτική οικονομία της χώρας μας, επιδιώκει να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η Ελλάδα με ευθύνη των αγροτών έχει μια μεγάλη σε έκταση και ένταση γεωργία που καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα".
Το ΚΚΕ, προτείνει:
 1. Τη δημιουργία ενός διαφορετικού, από το υπάρχον, θεσμικού πλαισίου που θα αντιμετωπίζει το νερό ως φυσικό πόρο που ανήκει στο λαό.
 2. Καθορισμένες χρήσεις για τους υδάτινους πόρους με βάση τις λαϊκές και αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες της χώρας, μακριά από τις δεσμεύσεις και εξαρτήσεις που επιβάλλει η ΕΕ και το συμφέρον του μονοπωλιακού κεφαλαίου.
 3. Συνολική διαχείριση των λεκανών απορροής των χειμάρρων και δασοτεχνικά – φυτοτεχνικά έργα σε όλη την υδρολογική λεκάνη.
 4. Μέτρα προστασίας του νερού με μέτρα ορθολογικής χρήσης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.
 5. Άμεση αντιμετώπιση των απωλειών από τα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης.
 6. Προστασία των δασών με κατάργηση όλου του δασοκτόνου νομοθετικού και συνταγματικού πλαισίου, με αναδάσωση όλων των καμένων εκτάσεων, με σύνταξη του εθνικού κτηματολογίου.
 7. Την εκτέλεση βασικών έργων υδροοικονομίας από κρατικές υπηρεσίες και οργανισμούς.
 8. Την εκτέλεση βασικών εγγειοβελτιωτικών έργων.
 9. Την αναβάθμιση και την προστασία όλων των υδροφορέων από αστικά και βιομηχανικά λύματα, από φυτοφάρμακα και λιπάσματα και την ασφαλή ανακύκλωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων.
 10. Την αναβάθμιση του ΙΓΜΕ και της ΥΕΒ.
 11. Τη δημιουργία εθνικού δημόσιου οργανισμού υδατικών πόρων με περιφερειακά παραρτήματα κατά υδρολογική λεκάνη και την υπογραφή διακρατικών συμφωνιών με τα γειτονικά κράτη που θα διευθετούν θέματα που σχετίζονται με το νερό.
Ειδικά για την Κορώνεια, το ΚΚΕ προτείνει:
 1. Άμεση αξιοποίηση των κονδυλίων που έχουν διατεθεί, για την πραγματοποίηση ολοκληρωμένων έργων για τη σωτηρία της λίμνης.
 2. Να τεθεί τέρμα στην ασυλία και ασυδοσία των βιομηχανιών. Να γίνει αυστηρός έλεγχος και να περιοριστεί η άντληση νερού.
 3. Να παρθούν μέτρα για τη ρύπανση από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, δήμους κ.α. της λίμνης.
 4. Να παρθούν άμεσα μέτρα για εκτροπή χειμάρρων, ώστε να καταλήγουν στην Κορώνεια.
 5. Να γίνουν εργασίες εκβάθυνσης κ.α.
 6. Να ολοκληρωθούν οι εργασίες για το βιολογικό καθαρισμό των δήμων της περιοχής.
 7. Καμία αλλαγή στη χρήση γης.

Σχόλια