Πόλεμος... επιμελητηρίων

Πόλεμος έχει ξεσπάσει μεταξύ των επιμελητηρίων στη Θεσσαλονίκη. Οι πρόεδροι του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού επιμελητηρίου στράφηκαν κατά του Δημήτρη Μπακατσέλου, προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού επιμελητηρίου.
Όλα άρχισαν το Δεκέμβριο του 2006, όταν ο τότε υφυπουργός ανάπτυξης, Γιάννης Παπαθανασίου, με υπουργική απόφαση καθόρισε τα κριτήρια ταξινόμησης των εμπορικών δραστηριοτήτων των μελών των επιμελητηρίων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή όλες οι Ανώνυμες Εταιρίες(Α.Ε.) και οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης(Ε.Π.Ε.) του κλάδου των επαγγελματιών, του κλάδου του εμπορίου, του τουρισμού και εν γένει του τομέα των υπηρεσιών, κατατάσσονται στα μητρώα των Εμπορικών και Βιομηχανικών επιμελητηρίων. Η πλειοψηφία των επιμελητηρίων έκρινε την απόφαση ανεφάρμοστη καθώς υπήρχε το ενδεχόμενο επιχειρηματίες του ιδίου κλάδου να ανήκουν σε διαφορετικά επιμελητήρια.

Εν αναμονή κοινοτικής οδηγίας που θα καθορίζει σαφέστερα την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων, τα επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης είχαν την πρόθεση να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να συναποφασίσουν για την περαιτέρω δράση τους.
Στο τραπέζι αυτό δεν βρέθηκαν, όμως, όλες οι πλευρές. Ο κ. Μπακατσέλος προχώρησε στην εφαρμογή της υπουργικής απόφασης αποστέλλοντας επιστολές σε μέλη του επαγγελματικού και βιοτεχνικού επιμελητηρίου που υποχρεούνται σύμφωνα με αυτήν να διαγραφούν από τα επιμελητήρια στα οποία ανήκουν και να εγγραφούν στο εμποροβιομηχανικό.
Το γεγονός αυτό προκάλεσε την αντίδραση των προέδρων του επαγγελματικού και του βιοτεχνικού επιμελητηρίου κ.κ. Μιχάλη Ζορπίδη και Σωτήρη Μαγόπουλου.Στις 20 Σεπτεμβρίου ο κ. Μπακατσέλος με επιστολή του ζήτησε από το βιοτεχνικό επιμελητήριο τα στοιχεία των επιχειρήσεων που υποχρεούνται να μετεγγραφούν. Το βιοτεχνικό επιμελητήριο δεν απέστειλε τα στοιχεία. Επτά ημέρες αργότερα το εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο απέστειλε την περιβόητη επιστολή. Ο κ. Μαγόπουλος κάνει λόγο για διαρροή προσωπικών δεδομένων και δηλώνει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για να εντοπίσει τον τρόπο με τον οποίο έφτασαν στα χέρια του κ. Μπακατσέλου τα στοιχεία των μελών του βιοτεχνικού επιμελητηρίου.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις η ρήξη στις σχέσεις των δύο πλευρών δεν οφείλεται σε προσωπικές αψιμαχίες αλλά στην προσπάθεια των επιμελητηρίων να επιβιώσουν. Τα τελευταία χρόνια πολλές είναι οι επιχειρήσεις που δεν αντέχουν την ανταγωνιστικότητα της αγοράς και βάζουν λουκέτο. Το επαγγελματικό επιμελητήριο αριθμεί 50.000 μέλη, το βιοτεχνικό 23.000 μέλη ενώ το εμποροβιομηχανικό δεν ξεπερνά τις 15.000.

Σχόλια