Τα... μπλοκάκια των κλήσεων που θα μοιράζει η Δημοτική Αστυνομία εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή


Τα χρήματα που θα δοθούν για να τυπωθούν τα νέα μπλοκάκια της Δημοτικής Αστυνομίας, για τις κλήσεις των παράνομα παρκαρισμένων θα εγκρίνει, στη συνεδρίασή της, την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Θεσσαλονίκης!


Η συνεδρίαση θα γίνει στις 14.00, η 31η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης την Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος).

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι: 

Καθορισμός των τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2015      
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για την ανάθεση της Μελέτης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο ευρύτερο κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης 
Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού των Διευθύνσεων α) Κατασκευών και Συντηρήσεων και β) Πολιτισμού και Τουρισμού 
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρου διαγωνισμού για την ασφάλιση των έργων τέχνης του τμήματος Πινακοθήκης και Εικαστικών Δραστηριοτήτων
Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού κτιρίου Κοινωνικής Πρόνοιας για τη λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας 
Διάθεση πίστωσης ποσού 292.461,17€ για την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης του παραρτήματος του 1ου Γυμνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης, με εργολαβία
Έγκριση δαπάνης ποσού 92.835,34€ και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 92.075,20€ για την προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένης και της Δημοτικής Αστυνομίας

Σχόλια