ΠΙΟ... ΚΟΝΤΑ Η ΕΔΕΣΣΑ Στην κυκλοφορία τμήμα 12 χιλιομέτρων από τη Χαλκηδόνα ως την Παραλίμνη


Δίνεται στην κυκλοφορία την ερχόμενη Τετάρτη, 26 Ιουνίου και ώρα 13:00 το οδικό τμήμα της παράκαμψης Πελλαίας Χώρας, δηλαδή το κομμάτι από το πέρας του οικισμού της Χαλκηδόνας με κατεύθυνση προς Γιαννιτσά, έως πριν από τον οικισμό της Παραλίμνης. ,,,»


Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολο Τζιτζικώστα και τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού – Προγραμματισμού της ΠΚΜ κ. Θεόδωρο Θεοδωρίδη. 

Το οδικό τμήμα το οποίο πρόκειται να παραδοθεί στην κυκλοφορία έχει μήκος περίπου 12 χιλιομέτρα, προϋπολογισμό 40.602.000,00 € με χρηματοδότηση από το Γ’ ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ. Αποτελείται από 1 λωρίδα ανά κατεύθυνση και λωρίδα εκτάκτων αναγκών. 

Για την εξυπηρέτηση των αγροτικών εκτάσεων κατασκευάστηκαν περίπου 6 χιλιόμετρα παράπλευρο δίκτυο αποκαθιστώντας το υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο  και εξασφαλίζοντας την προσπελασιμότητα σε όλες τις αγροτικές ιδιοκτησίες οι οποίες είχαν αποκλειστεί με τη διάνοιξη της νέας Εθνικής Οδού. Παράλληλα, κατασκευάστηκαν οι ισόπεδοι, σηματοδοτούμενοι κόμβοι Πέλλας – Νέας Πέλλας και Παραλίμνης καθώς και οι συνδέσεις αυτών με την υφιστάμενη Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Όπως ανακοινώθηκε από την αντιπεριφέρεια Πέλλας, ολοκληρώνονται σύντομα οι μελέτες των τεχνικών για το οδικό τμήμα της παράκαμψης Γιαννιτσών (Παραλίμνη – Μελίσσι) μήκους περίπου 7,5 χιλιομέτρων καθώς επίσης και της παράκαμψης Χαλκηδόνας, μήκους 5,5 χιλιομέτρων περίπου. Έτσι το έργο αποκτά πλήρη μελετητική ωριμότητα ικανοποιώντας όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξή του σε ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο, είτε την 4η, είτε την 5η Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.

Η ΠΚΜ αναζητά πόρους για τη χρηματοδότηση των μελετών των τεχνικών του οδικού τμήματος «Μαυροβούνι – Έδεσσα» (μήκους 9 χιλιομέτρων περίπου) οι οποίες υπολείπονται, ώστε και αυτό το τμήμα να εξασφαλίσει την αναγκαία προϋπόθεση που είναι η μελετητική ωριμότητα για την ένταξή του στην 5η Προγραμματική Περίοδο. Στο στάδιο της μελέτης βρίσκεται το έργο της «ανάβασης του Άγρα» μήκους 4,4 χιλιομέτρων  και έτσι ο οδικός άξονας αποκτά πλήρη μελετητική ωριμότητα.

«Στην κρίση απαντάμε με έργο», επαναλαμβάνει σε δηλώσεις του ο αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Θ. Θεοδωρίδης. Παραδέχεται, πάντως, ότι «υπάρχουν και άλλα ανοιχτά ζητήματα για τον εκσυγχρονισμό της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών – Έδεσσας – Όρια Π.Ε. Φλώρινας για τα οποία καταβάλλουμε σκληρή προσπάθεια με επιμονή και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια και να ολοκληρωθούν τα επιμέρους τμήματα του οδικού άξονα που θα δώσουν νέα πνοή ανάπτυξης στην Π.Ε. Πέλλας». 

Σχόλια