Ξεκινούν τις αμέσως επόμενες μέρες, οι εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης του νέου χώρου στον οποίο θα μεταστεγαστεί   το Περιφερειακό Πρωτοδικείο Λαγκαδά (πρώην  Ειρηνοδικείο), μετά και  την υπογραφή  από τον  Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα  Γιουτίκα, της σύμβασης με την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία. 
Το πρώην Ειρηνοδικείο Λαγκαδά πρόκειται να μεταστεγαστεί στις  εγκαταστάσεις του πρώην  Επαρχείου Λαγκαδά (κτίριο  Δημοτικών Τεχνικών Υπηρεσιών).  Η μεταστέγασή του ήταν  ένα πάγιο  αίτημα  του νομικού κόσμου, του Δήμου και  της κοινωνίας του Λαγκαδά, καθώς το μισθωμένο κατάστημα στο οποίο  λειτουργούσε τα τελευταία χρόνια, έχει κριθεί ακατάλληλο.
Εξάλλου, με την αναβάθμιση  του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά  στο μοναδικό Περιφερειακό  Πρωτοδικείο σε όλη τη χώρα, οι ανάγκες αυξάνονται, καθώς πλέον στη δικαιοδοσία του εμπίπτουν  οι νομικές  υποθέσεις  στο σύνολο  της επαρχίας Λαγκαδά.
Με τις εργασίες που προβλέπονται θα γίνει κατάλληλη  διαμόρφωση των χώρων και πλήρης ανακαίνιση  των εγκαταστάσεων του πρώην Επαρχείου.
Ο κ. Γιουτίκας  ζήτησε  από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία, οι εργασίες  να προχωρήσουν με ταχύτητα μέσα στο καλοκαίρι, ώστε  το Περιφερειακό Πρωτοδικείο Λαγκαδά να είναι απολύτως λειτουργικό, το Σεπτέμβριο, με την έναρξη του νέου  δικαστικού έτους.
«Είναι εξαιρετικά σημαντικό  για την τοπική κοινωνία και την εξυπηρέτηση  των πολιτών της ευρύτερης  περιοχής, το Περιφερειακό Πρωτοδικείο Λαγκαδά, να λειτουργήσει απρόσκοπτα. Σε εγκαταστάσεις που θα εγγυώνται  την ασφάλεια των εργαζόμενων, του δικαστικού, του δικηγορικού κόσμου και των  επισκεπτών, αλλά  και με την κατάλληλη υποδομή για την  ομαλή πραγματοποίηση  των ακροατηρίων», τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης.