Ολιγόλεπτες διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται και σήμερα, μεταξύ των ωρών 11:00 και 12:00 και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού.
Ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα γίνεται μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Μετεώρων & Επταπυργίου, καθώς και των οδών που συμβάλουν στο προαναφερθέν τμήμα της, ώστε να τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας των διερχόμενων πεζών και οχημάτων κατά την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής με χρήση εκρηκτικών υλών.
Οι οδηγοί παρακαλούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας στα σημεία δημιουργίας της ζώνης ασφαλείας.