Κτίρια, στη Θεσσαλονίκη, αναζητά το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Γι' αυτό και πραγματοποιεί ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση που απευθύνεται προς τους επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων, αλλά και προς κάθε πιθανό ενδιαφερόμενο, την ερχόμενη Τρίτη, 23 Απριλίου 2024, στις 12 το μεσημέρι, στο Αμφιθέατρο 13, στον 1ο όροφο του Ιδρύματος.
Ως τον Ιούνιο πρέπει να δημοσιευτούν τέσσερις διακηρύξεις που αφορούν την αγορά ισάριθμων κτιριακών εγκαταστάσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του.
Η εκδήλωση διοργανώνεται με σκοπό αφενός την ευρύτατη κοινοποίηση του ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου για αγορά νέων εγκαταστάσεων, αφετέρου την παροχή διευκρινήσεων και λεπτομερειών σχετικά με τους ειδικούς όρους των διακηρύξεων και τις προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν τα νέα ακίνητα, από τις Πρυτανικές Αρχές και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Πανεπιστημίου.