Σε τροχιά κερδοφορίας επέστρεψε η ΕΥΑΘ το 2023, με τα κέρδη ΕΒΙΤDA να παρουσιάζουν αύξηση 666%, όπως ανακοινώθηκε κατά τη σημερινή παρουσίαση στους οικονομικούς αναλυτές στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, στην Εγνατία 127.
Σύμφωνα με τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την περίοδο του 2023, ο τζίρος ανήλθε στο ποσό των  72,8 εκατ. ευρώ έναντι 71 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 2,7%. Το κόστος των πωλήσεων ανήλθε σε 59,1 εκατ. ευρώ έναντι 65,3 εκατ. το 2022, σημειώνοντας μείωση κατά 9,47% κυρίως χάρη στη μείωση κατά 26% του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 2,6 εκατ. έναντι των προ φόρων ζημιών ύψους 4,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη περσινή χρήση, σημειώνοντας αύξηση 162%. Τα μετά φόρων κέρδη του 2023 διαμορφώθηκαν σε 1,2 εκατ. έναντι των μετά φόρων ζημιών ύψους 3,99 εκατ. το 2022, μια αύξηση της τάξης του 131%. 
Παράλληλα, το μικτό κέρδος της χρήσης ανήλθε σε 13,7 εκατ. ευρώ έναντι 5,6 εκατ. το προηγούμενο έτος, μια αύξηση ύψους 145%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν κατά την τρέχουσα χρήση σε 6,7 εκατ. ευρώ έναντι 0,88 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 666%. Τέλος, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του ομίλου έφτασαν την 31η/12/2023 σε 65,9 εκατ. έναντι 71,5 εκατ. την 31η/12/2022, μια μείωση της τάξης του 7,8%.
«Τα αποτελέσματα της χρήσης του 2023 επιβεβαιώνουν την δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να κινούμαστε στην κατεύθυνση της βιώσιμης και υπεύθυνης ανάπτυξης της εταιρείας: να είμαστε οικονοµικά εύρωστοι, εξωστρεφείς, με σύγχρονες και ανθεκτικές υποδοµές, που να διασφαλίζουν τη βιωσιµότητα του υδατικού μας οικοσυστήµατος. Πορευόμαστε σε ένα αυστηρό πλαίσιο περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με ρυθμιζόμενη τιμολογιακή πολιτική, έχοντας από τον Αύγουστο του 2023 ως βασικό μας μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο. Χαιρόμαστε που οι ενεργειακές και περιβαλλοντικές μας παρεμβάσεις έχουν αρχίσει να αποδίδουν προς όφελος των μετόχων και των καταναλωτών μας», δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας, Άγις Παπαδόπουλος.
«Οι επιδόσεις μας το 2023 επιβεβαίωσαν τη στρατηγική μας στόχευση για ψηφιακό και ενεργειακό μετασχηματισμό. Η εξομάλυνση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος την προηγούμενη οικονομική χρήση και, από τον Μάρτιο και εξής, τα αδιαμφισβήτητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εγχώριας παραγόμενης καθαρής ενέργειας, τα οποία και θα απολαμβάνουμε μέσω των PPAs για μια 8ετία, προσδοκούμε να μας εξασφαλίσουν ακόμη καλύτερη πορεία», επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης. «Φυσικά, πέραν του οικονομικού οφέλους που θα παράξουμε μέσα από τις ‘πράσινες’ διμερείς συμβάσεις, θα επιτύχουμε και περιορισμό του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, με θετική επίπτωση και στην αποτίμηση της εταιρείας, καθώς είμαστε εισηγμένοι και στον Δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών», κατέληξε ο κ. Αμανατίδης.