Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) στη Βουλή των Ελλήνων με σκοπό την αποκάλυψη εγγράφων που αφορούν τις δαπάνες για νομικές υπηρεσίες δημόσιων νοσοκομείων και των ΥΠΕ στη Θεσσαλονίκη έχει υποβάλλει ο ανεξάρτητος βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης δρ. Μιχαήλ Χουρδάκης.
Το αίτημα απευθύνθηκε προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και αναφέρεται σε θέματα κρίσιμα για την διαφάνεια και τη σωστή διαχείριση των δημόσιων πόρων.
Στη δήλωσή του, ο κ. Χουρδάκης ανέφερε: «Η διαφάνεια και η σωστή διαχείριση των δημόσιων πόρων είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Έχει προκύψει η ανάγκη ελέγχου των δαπανών για νομικές υπηρεσίες στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και στις ΥΠΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι κάθε ευρώ που δαπανάται συμβάλλει πραγματικά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Παρακαλώ τον Υπουργό Υγείας να χορηγήσει τα ζητούμενα έγγραφα, ώστε να προχωρήσουμε σε μια ολοκληρωμένη και διαφανή αξιολόγηση των σχετικών δαπανών.»
Το αίτημα περιλαμβάνει την παροχή λογιστικών «καρτελών», συμβάσεων παροχής νομικών υπηρεσιών και αντιγράφων συμβάσεων έμμισθης εντολής δικηγόρων από συγκεκριμένους φορείς και νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, με σκοπό την αποκάλυψη και την αντιμετώπιση τυχόν περιπτώσεων ανάθεσης νομικών υπηρεσιών με υπερβολικές αμοιβές ή με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις σε συγκεκριμένες δικηγορικές εταιρείες ή πρόσωπα.