Σε τρία σημεία του οδικού δικτύου της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται, σήμερα, έργα.
Αναλυτικά:

Εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί και σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας συνεχίζονται στην κατεύθυνση προς ανατολικά και συγκεκριμένα στο οδικό τμήμα μεταξύ του κόμβου Κ12 (Μουδανίων) και του κόμβου Κ13 (νοσοκομείο “Άγιος Παύλος”), στην κεντρική διαχωριστική νησίδα και στα ερείσματα.

Εργασίες συντήρησης στην αερογέφυρα Σταυρούπολης επί της οδού Λαγκαδά πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  Οι εργασίες ξεκίνησαν τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου και θα πραγματοποιούνται έως σήμερα, Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.  Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με κατεύθυνση από και προς τη Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Εργασίες συντήρησης στο δίκτυο οδοφωτισμού επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής θα πραγματοποιηθούν και σήμερα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά τις ώρες 08.00-16.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.  Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την αλλαγή λαμπτήρων δικτύου οδοφωτισμού και τη συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, από τον κόμβο με την οδό Μαρίνου Αντύπα έως τον κόμβο με την οδό Ασκληπιού.