Πρόταση, να ανατεθεί η λειτουργία της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης στην Εγνατία Οδό Α.Ε., για όσο καιρό διαρκέσουν τα έργα κατασκευής της υπερκείμενης λεωφόρου, κατέβασε ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος.
Επισημαίνει ότι «υπάρχει πλέον ανάγκη ανάληψης της λειτουργίας της Περιφερειακής καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του Fly Over, από την εταιρεία Εγνατία Οδός ΑΕ, υπό την εποπτεία του υφυπουργείου υποδομών», λόγω των δυνατοτήτων της εταιρίας «όχι μόνο σε θέματα κατασκευαστικά, αλλά και κυκλοφοριακά, ενώ η εγγύτητα των έμπειρων στελεχών της με το έργο είναι εκ των ων ουκ άνευ πλεονέκτημα».
Μάλιστα, εκφράζει την άποψη ότι «οποιοδήποτε άλλο συντονιστικό όργανο, ακόμη και διυπουργικό, πρέπει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατασκευής και του κυκλοφοριακού στη πόλη και να δίνει λύσεις όταν χρειάζεται», αναφερόμενος, χωρίς να το κατονομάζει, στο όργανο - επιτροπή που συνέστησε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Στ.Κωνσταντινίδης.