Ξεπέρασε σημαντικά το στόχο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας του 10% ο τομέας Μακεδονίας - Θράκης του υπουργείου Εσωτερικών. Όπως ανακοινώθηκε, η μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας σε KWh του έτους 2023 σε σχέση με το προηγούμενο έτος ανήλθε σε ποσοστό 20%.
Καθοριστικό παράγοντα που συνετέλεσε στην παραπάνω μείωση αποτέλεσε η συμμετοχή του φορέα στο διακρατικό πρόγραμμα BENEFIT, με εποπτεία του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης, που αφορούσε σε επεμβάσεις ενεργειακής αποκατάστασης σε δημόσια κτήρια. Εγκαταστάθηκαν led φωτιστικά στο σύνολο του κτιρίου (στα γραφεία, τους διαδρόμους, ακόμη και τις τουαλέτες και τον περίγυρο) και τρεις κυκλοφορητές τελευταίας τεχνολογίας για το σύστημα κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου.
Επικουρικά με τα παραπάνω, περαιτέρω εξοικονόμηση επιτεύχθηκε μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης συρόμενης υαλόπορτας στη δυτική είσοδο του ισογείου του Διοικητηρίου, η απουσία της οποίας οδηγούσε σε σημαντικές θερμικές απώλειες και κατ’ επέκταση σε αυξημένες θερμικές ανάγκες κατά τους χειμερινούς μήνες.