Μετά την ανάληψη καθηκόντων της νέας διοίκησης του Δήμου Δέλτα συνεδρίασε σήμερα για πρώτη φορά η Δημοτική Επιτροπή του δήμου με τα μέλη της κ.κ. Δημήτριο Καμανά, Κωνσταντίνο Βερβίτη, Αθανάσιο Παππά, Δημήτριο Χαλκίδη, Ιορδάνη Δημητριάδη, Ευάγγελο Βαμβάκο υπό τον πρόεδρό της, κ. Θωμά Μουρμούρα. 
Ομόφωνα εξελέγη αντιπρόεδρος της Επιτροπής ο Ιορδάνης Δημητριάδης. 
Ομόφωνα ακόμη επήλθε η έγκριση στην κατανομή Οχημάτων στις Υπηρεσίες του Δήμου Δέλτα, αλλά και στη χορήγηση χρονικής παράτασης της σύμβασης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και άλλων υλικών για τις ανάγκες του Δήμου.
Δόθηκε, ακόμη, τρίτη παράταση στον εργολάβο που έχει αναλάβει το έργο της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας στην Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας, λόγω αναθεώτησης της μελέτης καθώς και στον εξοπλισμό του πάρκου Κερκύρας, της Δημοτικής Κοινότητας Καλοχωρίου, με όργανα γυμναστικής.