Ο πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Ν. Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς με απόφασή του όρισε σήμερα τους Επικεφαλής θεματικών Γραμματειών της Διοικούσας:

Αγροτικών φορέων:  Χρήστος Τσιχήτας
Ατόμων με Αναπηρία:  Μίλτος Στόϊκος
Αυτοδιοίκησης :  Πέτρος Σαμαράς
Διεθνών Σχέσεων , Ε.Ε. , Ασφάλειας και Άμυνας:  Αθανάσιος Μποζίνης 
Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων:  Χρήστος Τραϊκούδης
Ελλήνων της Διασποράς:  Κωνσταντίνος Ναζλίδης
Επιστημονικών Φορέων: Ιωάννης Γιάντσης
Εργαζομένων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα: Ευθαλία Ολάσογλου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Νίκη Καρατζιούλα
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων:  Θούλη Παρασόγλου
Οργανωτικού: Ιωάννης Δρεπανιώτης
Παραγωγικών Τομέων: Παναγιώτης Καρδάρας
Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού: Φυγαλία Παπαγεωργίου
Προγράμματος: Αντιγόνη Γεωργιάδου
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας: Δημήτρης Βαφειάδης
Ψηφιακού Μετασχηματισμού: Γεώργιος Βλαχογιάννης
Νομικών Θεμάτων-Συμβουλευτική: Ευαγγελία Καραμπατάκη
Θεμάτων Υγείας: Γεώργιος Δόντσιος
Θεμάτων Παιδείας: Αναστάσιος Σαρδέλης
Τύπου :  Γεώργιος Μπάκος
Ανάλυσης Πολιτικών Δεδομένων : Αναστάσιος Αρχοντής
Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος :  Γεώργιος Παπαϊωάννου
Δημογραφικής Πολιτικής :  Όλγα Δημητριάδου
Δημοσίων Σχέσεων :  Μαριάννα Βαραδίνη
Αθλητισμού :  Βασίλειος Μορφιάδης
Πολιτισμού και Τουρισμού :  Αναστάσιος Γραμματικόπουλος
Social Media :  Ελισάβετ Βασιλοπούλου
Παλαιών Στελεχών :  Μάγδα Καρακόλη
Πολιτικής Προστασίας :  Μίλτος Μπενάκης