Εντολή, στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να εντοπιστούν τυχόν ευθύνες για απιστία σε βάρος του δημοσίου, έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Καλλίδης.
Η εισαγγελική παρέμβαση αφορά το διαγωνισμό για την αντικατάσταση των στεγάστρων στις στάσεις του ΟΑΣΘ, με αντάλλαγμα την παραχώρηση των 336 διαφημιστικών θέσεων στις στάσεις.
Είχε προηγηθεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία στη διακήρυξη υπήρχε «φωτογραφική διάταξη» που περιόριζε τον ανταγωνισμό που είχε διεξαχθεί στις 7 Σεπτεμβρίου 2021.
Ο επίμαχος όρος ανέφερε ότι υπήρχε απαίτηση ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει εμπειρία «τουλάχιστον δύο εκτελεσθεισών συμβάσεων με ανάλογο συνολικού μεγέθους αντικείμενο»), επομένως μόνο κάποια που θα είχε ανάλογη δραστηριότητα στο λεκανοπέδιο Αττικής.
Με την απόφασή του το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ έκρινε ότι ο όρος αυτός «έχει τεθεί καταχρηστικώς, διότι με αυτόν, χωρίς να συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος και προς ζημία των συμφερόντων του Δήμου, εισάγεται αναιτιολόγητος και δυσανάλογος περιορισμός του κύκλου των συμμετεχόντων».
Το διαγωνισμό είχε εγκρίνει, τον Ιούλιο του 2021, η Οικονομικκή Επιτροπή του δήμου Θεσσαλονίκης. Την προσφυγή άλλης εταιρίας απέρριψαν, διαδοχικά, η Οικονομική Επιτροπή και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αλλά και η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152. Παρόλα αυτά, το ΣτΕ ακύρωσε τις αποφάσεις.