Από ικανοποιητική ως καλή χαρακτηρίζει την πορεία της βιοτεχνίας του το 86% των επιχειρηματιών - μελών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), ενώ ποσοστό 64% αναμένει στασιμότητα ή και βελτίωση για το επόμενο εξάμηνο, όπως προκύπτει από το δίμηνο Οικονομικό Βαρόμετρο (Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου), που διενεργήθηκε ηλεκτρονικά, σε δείγμα 345 εταιρειών.

Νούμερο ένα ανησυχία για το 50% των επιχειρηματιών του ΒΕΘ παραμένει το κόστος λειτουργίας της επιχείρησής του, ενώ στο ισχνό 4,8%, διαμορφώνεται το ποσοστό αυτών που «βλέπουν» τις φυσικές καταστροφές (πλημμύρες/πυρκαγιές), ως τη σημαντικότερη απειλή για μια εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό, το 62% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι δεν έχει ασφαλίσει τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής του, αν και ποσοστό 29% τόνισε πως θα το πράξει, ύστερα από τις φυσικές καταστροφές που έπληξαν Έβρο και Θεσσαλία το προηγούμενο διάστημα.

Σε θετικό έδαφος, παρέμεινε για πέμπτο συνεχιζόμενο δίμηνο (Σεπτέμβριο και Οκτώβριο) ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας για τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις και διαμορφώθηκε στο 3,5%, από 4,8% το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου 2023, 5,9% το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου φέτος και -13,5% το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2022.

Επτά στους 10 ικανοποιημένοι από την κατάσταση της επιχείρησής τους

Ποσοστό 72% των βιοτεχνών που συμμετείχε στο δίμηνο Οικονομικό Βαρόμετρο του ΒΕΘ (Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου), απάντησε ότι είναι ικανοποιητική η κατάσταση της επιχείρησής του, το 14% τη χαρακτήρισε «καλή» και αντίστοιχο ποσοστό «κακή», ενώ για το επόμενο εξάμηνο, το 52% αναμένει στασιμότητα, το 12% βελτίωση και το 32% χειροτέρευση.

Αναφορικά με τον τζίρο των επιχειρήσεών τους στο δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, το 38% δήλωσε ότι παρέμεινε ο ίδιος, το 40% «είδε» μείωση και το 22% αύξηση. Διατήρηση του προσωπικού που απασχολεί στη βιοτεχνία του για το επόμενο δίμηνο δήλωσε ότι «βλέπει» το 60%, σε προσλήψεις σκέφτεται να προχωρήσει το 17%, ενώ σε απολύσεις προσανατολίζεται ποσοστό 23%.

Σε ερώτηση για το «ποια θεωρείτε ως σημαντικότερη απειλή για μια επιχείρηση;», το 50% των συμμετεχόντων απάντησε το κόστος λειτουργίας, το 33,3% τη μείωση του τζίρου, το 2,4% την αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικά εργαλεία, το 9,5% τις αλλαγές στη φορολογία και το 4,8% τις φυσικές καταστροφές.

Ένας στους δύο έχει ασφαλίσει την επιχείρησή του

Αναφορικά με την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεών τους, οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση δήλωσαν ότι την έχουν κάνει σε ποσοστό 47,4%, στις μεικτές επιχειρήσεις το ποσοστό των θετικών απαντήσεων διαμορφώνεται σε 42,6% και στις υπηρεσίες στο 10%.

Πάντως, οι καταστροφές σε Θεσσαλία και Έβρο φαίνεται ότι έχουν επηρεάσει τους επιχειρηματίες, με το 29% να δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε ασφάλιση, το 64,5% «είπε» ότι θα διατηρήσει τις ασφαλιστικές καλύψεις στα ίδια επίπεδα και το 6,5% θα τις αυξήσει.

Επισημαίνεται ότι το δίμηνο Οικονομικό Βαρόμετρο διενεργεί η εταιρεία Interview για λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.