Την πρόθεσή τους να μην ξεκινήσουν από αύριο τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, γνωστοποιούν με σημερινή τους ανακοίνωση τα μέλη του Συνδέσμου Πρακτόρων Τουρισμού Μακεδονίας και Θράκης, αντιδρώντας σε διευκρινιστικό έγγραφο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με τη συγκεκριμένη δραστηριότητά τους.

Όπως υποστηρίζει ο σύνδεσμος, με το σημερινό του έγγραφο το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επιδιώκει να «αναγκάσει» τα τουριστικά λεωφορεία που συμβάλλουν στη μεταφορά μαθητών «λόγω έλλειψης σχολικών λεωφορείων», να μετατραπούν σε σχολικά, τοποθετώντας παιδικά καθίσματα και διαφορετικού τύπου ζώνες ασφαλείας από αυτές που χρησιμοποιούνται σε όλες τις χώρες της ΕΕ εδώ και πολλά χρόνια μέχρι και σήμερα.

Επίσης, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Πρακτόρων Τουρισμού Μακεδονίας και Θράκης, τροποποιείται το διοικητικό πρόστιμο με αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας του οδηγού για 60 ημέρες, αν κάποιος από τους μεταφερόμενους μαθητές δεν φορά τη ζώνη ασφαλείας του.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη του συνδέσμου σημειώνουν ότι «δεν θα υπάρξει μεταφορά μαθητών εάν δεν τροποποιηθεί και διευκρινιστεί η νομοθεσία, διαχωρίζοντας τα τουριστικά λεωφορεία από την υποχρέωση του μέτρου που ισχύει για τα σχολικά «κίτρινα» λεωφορεία.