Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης θα πραγματοποιηθούν στα μηχανογραφικά συστήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης από το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Ιουλίου έως το πρωί της Δευτέρας 10 Ιουλίου 2023. 

Για τον λόγο αυτό το τηλεφωνικό κέντρο, τα υπηρεσιακά email, το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ), το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικών Υπηρεσιών (ΟΠΣΟΥ) κ.α. δεν θα είναι διαθέσιμα.