Λόγω βλάβης των συστημάτων του ΟΤΕ δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τα περιφερειακά κτίρια του Δήμου Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ζητήσει την ταχύτερη αποκατάσταση του προβλήματος και ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση.