Εργασίες συντήρησης στην 11η Επαρχιακή Οδό θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και με διάρκεια δύο (2) εβδομάδων περίπου.

Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων, διαμόρφωσης τάφρου και καθαίρεσης κρασπέδων για τη βελτίωση της απορροής των ομβρίων υδάτων επί της 11ης Επαρχιακής Οδού, πριν από την είσοδο του οικισμού Λαγκαδά.

Οι εργασίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και να διαρκέσουν δύο (2) εβδομάδες περίπου. Θα πραγματοποιηθούν με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας και με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ., ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.