Μία νέα στρατηγική επένδυση συνολικού προϋπολογισμού  102,5 εκ. ευρώ εγκρίθηκε σήμερα, από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων. 

Πρόκειται για μια νέα μονάδα κατασκευής μπαταριών λιθίου από πλευράς της εταιρίας Sunlight. Η εταιρία αυξάνει την παραγωγική δυναμικότητά της, με την κατασκευή της μονάδας σε ιδιόκτητο οικόπεδό της στο Νέο Όλβιο Ξάνθης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η νέα στρατηγική επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει 220 νέες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία της.

Η επένδυση αφορά στον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση υφιστάμενης εγκατάστασης για την αύξηση της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας της εταιρείας. 

Συγκεκριμένα, η παραγωγική δυναμικότητα των στοιχείων συσσώρευσης ενέργειας βιομηχανικού τύπου στοιχείων μολύβδου - οξέος προβλέπεται να αυξηθεί από 3.600.000 ετησίως σε 6.300.000 στοιχεία, η οποία αντιστοιχεί σε 7,5GWhr ενέργειας/έτος, ενώ παράλληλα θα αυτοματοποιηθούν οι γραμμές συναρμολόγησης μπαταριών τεχνολογίας λιθίου και θα αυξηθεί η παραγωγική δυναμικότητα σε 270.000 συστοιχιών modules/έτος, η οποία αντιστοιχεί συνολικά σε 1,7GWh ενέργειας. 

Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία νέου κέντρου Logistics 17.000 τ.μ. που θα ικανοποιεί τις πρόσθετες ανάγκες σε αποθήκευση. Επίσης, προβλέπεται η ενσωμάτωση ψηφιακών εφαρμογών Industry 4.0.