Τη σύνθεση της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Θεσσαλονίκης, καταγγέλλουν οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι Θεσσαλονίκης Σάκης Τζακόπουλος και Σταύρος Καλαϊτζίδης. 

Σύμφωνα με την από 2-12-2022 απόφαση του ΣτΕ στα όργανα αυτά δεν πρέπει να υπάρχει πλειοψηφία της παρατάξεως του δημάρχου, αλλά η συγκρότησή τους να γίνει σύμφωνα με τον Νόμο Κλεισθένη με τον οποίο έγιναν οι εκλογές 2019. "Είναι απορίας άξιο με ποιο τρόπο συνέρχεται το δημοτικό συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση 29-12-2022, για να συζητήσει τον Προϋπολογισμό 2023 εφόσον τα όργανα τα οποία τον εισηγούνται δεν είναι νομότυπα", υποστηρίζουν οι δύο ανεξάρτητοι σύμβουλοι.

Οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι, με επιστολή τους προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και προς τα μέλη του οργάνου υποστηρίζουν ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι κατ’ ουσίαν άκυρες, δεν θα συμμετέχουν στην συνεδρίαση και θα προσφύγουν κατά των αποφάσεων αρμοδίως στον Επόπτη ΟΤΑ σύμφωνα με την Νομοθεσία, καθώς υπάρχει για αυτούς προφανές έννομο συμφέρον ως μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

«Η προχειρότητα με την οποία η δημοτική αρχή διαχειρίζεται καίριες για την καθημερινότητα των δημοτών, αποφάσεις, αφήνει εύλογα ερωτήματα για το αν η διοίκηση του δήμου και ο ίδιος ο κ. Ζέρβας ασκούν πολιτική επί χάρτου αδιαφορώντας για τις πραγματικές επιπτώσεις στην λειτουργία του Δήμου», τονίζουν στην επιστολή.