Αρχισυντάκτη ψάχνει η ΕΡΤ3, σύμφωνα με προκήρυξη που δημοσίευσε.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ3, "για το το έργο της αρχισυνταξίας των δελτίων ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών όλων των τηλεοπτικών ζωνών της ΕΡΤ3, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου, σε έναν/μία 1 Δημοσιογράφο – Αρχισυντάκτη/κτρια.

Η ανωτέρω σύμβαση μίσθωσης έργου, αφορά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022, με δυνατότητα παράτασης".