Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και αποδοτική αποδείχθηκε η εκδήλωση ανοιχτής Διαβούλευσης αναφορικά με την υλοποίηση του Έργου ENTER-VALUE, την οποία διοργάνωσε, εχθές 21 Νοεμβρίου 2022,  ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Επικεφαλής Εταίρος  του Έργου, με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, και με παρουσία πλήθους εκπροσώπων Φορέων της πόλης και επαγγελματικών κλάδων. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, 45 πολίτες -νέοι ή υφιστάμενοι επιχειρηματίες, άνεργοι ή εργαζόμενοι- σε οποιαδήποτε περίπτωση άνθρωποι με μία ενδιαφέρουσα επιχειρηματική ιδέα, οι οποίοι θα αξιολογηθούν, βάσει του εφικτού της πρότασής τους, θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα καταρτιστούν μέσω σεμιναρίων και θα υποστηριχθούν στην πορεία υλοποίησης της ιδέας τους.  Οι θέσεις είναι ανοιχτές και, όπως αναδείχθηκε και στην εκδήλωση διαβούλευσης εξάλλου, όλοι οι ενδιαφερόμενοι είναι ευπρόσδεκτοι να υποβάλουν αιτήσεις. 

Το Έργο, ο πλήρης τίτλος του οποίου είναι “Creating new value chain based upon an holistic enterprise support mechanism” και το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος INTERREG V-A «Greece – Bulgaria 2014-2020», στοχεύει στη δημιουργία ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην διασυνοριακή περιοχή, μέσω α) της ανάπτυξης ενός Ολιστικού Μηχανισμού Υποστήριξης Επιχειρήσεων (HESM), που περιλαμβάνει δραστηριότητες κατάρτισης, συμβουλευτικής, καθοδήγησης καθώς και επιχειρηματικές αποστολές, β) της ενθάρρυνσης της δικτύωσης μεταξύ εταιρειών του τουριστικού τομέα με το λιανικό εμπόριο και τη δημιουργική οικονομία, και την ανάπτυξη μιας Στρατηγικής Αλυσίδας Αξίας μεταξύ τους και γ) της δημιουργίας νέων σημάτων με βάση τα τοπικά φυσικά και πολιτιστικά αγαθά.

Στόχος της διαβούλευσης αποτέλεσε η διαμόρφωση του πλέον αποδοτικού και ελπιδοφόρου σχεδιασμού του έργου, μέσω της ανταλλαγής απόψεων και προτάσεων από πλευράς όλων των συμβαλλόμενων και ενδιαφερόμενων μερών. 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν οι  κ.κ. Π. Φιλιππίδης, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), Νικ. Τζιόλας, Περιφ. Σύμβουλος ΠΚΜ και Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού της ΠΚΜ, Κων/νος Ιακώβου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Π. Μενεξόπουλος, Γ.Γ. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Δ. Βαργιάμης, Α’ Αντιπρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Χρ. Νικολόπουλος, Β' Αντιπρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Κοινός τόπος στους χαιρετισμούς όλων, αναδείχθηκε η συμβολή των φορέων της πόλης, του ΕΣΘ, της ΠΚΜ και του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην επιτυχημένη υλοποίηση παρόμοιων έργων που στοχεύουν να αναζωογονήσουν την τοπική επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα αλλά και η δέσμευση όλων για συνέχιση της προσπάθειας, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία.  

Ακολούθησαν με εισηγήσεις τους ο κ. Γιάννης Αναστασιάδης, Αναπτυξιολόγος Περιβαλλοντολόγος, σύμβουλος του έργου, ο οποίος παρουσίασε το πρόγραμμα του έργου, η κ. Ζαχαρώ Παπαδοπούλου, Γ.Γ. Βυζαντινής Θεσσαλονίκης, η ομιλία της οποίας είχε θέμα «Μια άριστη πρακτική δημιουργίας αλυσίδας αξίας», και ο κ. Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ. 

Μετά το πέρας των εισηγήσεων, ακολούθησαν παρεμβάσεις εκπροσώπων φορέων του τουριστικού τομέα και πολιτών και συζήτηση με τη συμμετοχή του κοινού.