Αρχίζει, σήμερα Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η συζήτηση  του νομοσχεδίου που κατέθεσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό Σωφρονιστικού Κώδικα. Στόχος του νομοσχεδίου είναι:

-Η βελτίωση των συνθηκών κράτησης.

-Η περαιτέρω θωράκιση των δικαιωμάτων των κρατουμένων.

-Η διασφάλιση της ισότητας στον τρόπο διαβίωσης και η απαγόρευση κάθε δυσμενούς μεταχείρισης των κρατουμένων εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων.

-Η ενίσχυση των φορέων κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακισθέντων.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν:

-Τον ορθολογικό διαχωρισμό των σωφρονιστικών καταστημάτων ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα των αδικημάτων.

-Την λήψη μέτρων για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης, διατροφής, ανατροφής και επικοινωνίας με ανήλικα τέκνα.

-Τον εξορθολογισμό των προϋποθέσεων μεταγωγής σε ειδικά σωφρονιστικά καταστήματα.

-Την χορήγηση των τακτικών ή εκπαιδευτικών αδειών ή εναλλακτικών τρόπων έκτισης της ποινής.

-Την λήψη μέριμνας για την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισθέντων μέσω της ενίσχυσης των αρμόδιων φορέων.