Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ουκρανικής κρίσης και τη στήριξη των αγροτών κατανέμονται από το αποθεματικό κρίσης της Ε.Ε.. 26,2 εκατ. ευρώ σε 20.346 παραγωγούς. Η ενίσχυση αφορά:
 
  • -Μέλη Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών που υλοποιούν δράσεις στο στόχο «Περιβάλλον».
  • -Αμπελοκαλλιεργητές, οινοποιήσιμων αμπελώνων, των νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου.
  • -Βιο-καλλιεργητές επιτραπέζιου σταφυλιού και οινοποιήσιμων αμπελώνων, κορινθιακής σταφίδας και ξηρής σουλτανίνας σε όλη την χώρα.
 
Η Κυβέρνηση -όπως τονίζει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς- αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο πόρο σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο της εξωγενούς κρίσης, με στόχο την στήριξη του πρωτογενή τομέα.