Έκτακτες διακοπές νερού σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη έχουμε αυτήν τη στιγμή.

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα έκακτη διακοπή νερού στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, χωρίς νερό είναι η οδός Πολυγνώτου, Μεγακλέους, καθώς και όλες οι παρακείμενες οδοί.

Σύμφωνα με την ΕΥΑΘ, ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι στις 11:00.

Επίσης, χωρίς νερό είναι η οδός Μάρκου Μπότσαρη, Λυκαιονίας, καθώς και σε όλες οι παρακείμενες οδοί.

Σύμφωνα με την ΕΥΑΘ, ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι στις 12:00.