Το ποσό των 700,000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) εγκρίνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το έργο «Αποκατάσταση κατολισθήσεων τμημάτων οδού Ν. Σκιώνης – Χανιώτης δήμου Κασσάνδρας».

Η κατασκευή του έργου κρίθηκε απολύτως αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών του δήμου. 

«Με την έγκριση πίστωσης εφτακοσίων χιλιάδων ευρώ θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός πολύ σοβαρού έργου, που ήταν πάγιο αίτημα των δημοτών μας, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και χωρίς κινδύνους διέλευση των οχημάτων από το κομμάτι του οδικού άξονα Ν. Σκιώνης – Χανιώτης, που παρουσιάζει προβλήματα κατολισθήσεων. Αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά ότι η διοίκηση του δήμου αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και με κάθε ευκαιρία προβάλλει αιτήματα για την επίλυσή τους, που γίνονται πράξη από τα Υπουργεία», αναφέρει σε δήλωσή της η δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά.