Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρά σε 8.487 μόνιμους διορισμούς, που αφορούν 8.087 εκπαιδευτικούς σε κενές οργανικές θέσεις Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 383 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και 17 μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Με την απόφαση αυτή -όπως δήλωσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως- οι τοποθετήσεις  εκπαιδευτικών και προσωπικού στη γενική και την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, τα δύο τελευταία χρόνια, αγγίζουν συνολικά τις 25.000. Πέρα, όμως από τους διορισμούς η Κυβέρνηση επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό με επιμορφώσεις, βελτιωτική αξιολόγηση, ατομικό τεχνολογικό εξοπλισμό και ενίσχυση της αυτονομίας τους. Αναγνωρίζει έμπρακτα τον κομβικό ρόλο των εκπαιδευτικών και  τους αποδίδει τόσο την εμπιστοσύνη που αξίζουν, όσο και τα εργαλεία που δικαιούνται για τη διαρκή ανέλιξή τους.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, μετά από 10 χρόνια έχουν ήδη γίνει πάνω από 125.000 επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και έχει ενισχυθεί η αξιοκρατία και η διαφάνεια τόσο στην επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης όσο και στην εκλογή και εξέλιξη των Πανεπιστημιακών.