Με νέες διαδρομές και τις εργασίες πλήρους συντήρηση και αποκατάστασης της σήμανσης -όπου κρίθηκε αναγκαίο- να ολοκληρώνονται εντός του Ιουλίου, το περιπατητικό δίκτυο του Δήμου Αριστοτέλη απολαμβάνει… την επιστροφή των περιπατητών, δύο χρόνια μετά το «πάγωμα» του trekking τουρισμού λόγω πανδημίας.

Οι εργασίες συντήρησης αφορούσαν στο περιπατητικό δίκτυο που αποτελούν: ο «Αριστοτελικός Περίπατος» (και οι διακλαδώσεις του) που αναμένεται να πιστοποιηθεί το 2023, εντασσόμενο σε παγκόσμια δίκτυα πιστοποιημένων μονοπατιών, ο «Ακάνθιος Περίπατος», και έπονται ο  «Προαθωνικός Περίπατος», αλλά και η «διαδρομή του Ξέρξη στην Ευρώπη». Στο τέλος Αυγούστου θα συντηρηθεί η ποδηλατική διαδρομή του «προαθωνικού περιπάτου της ελιάς», που ενώνει τα Πυργαδίκια με την Ιερισσό.

Περισσότερα στο sabbatokyriako.com