Νομοθετική ρύθμιση, με την οποία διασφαλίζεται ουσιαστική αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής, απορρόφηση των αυξήσεων στο ρεύμα έως και 100% και απρόσκοπτη αλλαγή παρόχου χωρίς καταβολή αποζημίωσης (penalty) προωθεί η κυβέρνηση.

Η ρύθμιση είναι μέρος του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης των καταναλωτών που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρώτη δράση του προγράμματος ήταν το πάουερ πας, η πλατφόρμα αιτήσεων για την επιστροφή του 60% των αυξήσεων στο ρεύμα που πληρώθηκαν από το Δεκέμβριο έως και το Μάιο. 

Επόμενο βήμα είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας έργων ΑΠΕ, στο οποίο περιλαμβάνεται παρέμβαση στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τη σύσταση μηχανισμού ανάκτησης των υπέρ εσόδων των ηλεκτροπαραγωγών. Ο μηχανισμός μπαίνει σε εφαρμογή  από τον Ιούλιο 2022 έως την 1η Ιουνίου 2023 και αποσυνδέει τις υψηλές τιμές στη χονδρική αγορά φυσικού αερίου από τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας:

Ειδικότερα, ορίζονται ανώτατα όρια αποζημίωσης για τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του πραγματικού τους κόστους λειτουργίας. Η διαφορά μεταξύ της χρηματιστηριακής τιμής και της αποζημίωσης που θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα δεσμεύεται υπέρ του ΤΕΜ και θα χρησιμοποιείται για την επιδότηση των οικιακών και επαγγελματικών λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Έτσι, από 1 Ιουλίου:

-Στους ευάλωτους καταναλωτές που δικαιούνται Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (περίπου 500.000 νοικοκυριά) θα απορροφάται το 100% της αύξησης.

-Σε όλα τα άλλα οικιακά τιμολόγια έως και το 85% της αύξησης.

-Σε 1,25 εκατ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις το 82% της αύξησης.

-Στους αγρότες και τα αγροτικά τιμολόγια έως το 90% της αύξησης.

Στο ίδιο νομοσχέδιο κατατέθηκε τροπολογία με την οποία ορίζεται συγκεκριμένα ότι:

-Έως τις 10 Ιουλίου οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους τις τιμές που θα δουν οι καταναλωτές από την 1η Αυγούστου. Οι λογαριασμοί που θα εκδοθούν τον Αύγουστο δεν θα περιλαμβάνουν ρήτρα αναπροσαρμογής. Επίσης, θα πρέπει να ανακοινώνουν, κάθε μήνα, τις χρεώσεις προμήθειας που θα ισχύουν για το επόμενο 30ήμερο.

-Δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να αλλάζουν πάροχο αζημίως, δίχως να χρειάζεται να καταβάλλουν αποζημίωση (penalty) λόγω πρόωρης αποχώρησης.

-Οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεώνονται να αναγράφουν στους έντυπους και τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, σε ευδιάκριτο σημείο δίπλα στο πληρωτέο ποσό, το ύψος της επιδότησης από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ).